Проекти

 

Денови на нарцисот – Лазарополе цути

Секоја година фестивалот има свое мото:

23 Мај 2015 година

Лебот го храни телото НО НАРЦИСИТЕ ја освежуваат душата

28-29 Мај 2016 година

Лебот го храни телото НО НАРЦИСИТЕ ја освежуваат душата – ПОД мото ЉУБОВ

20 Мај 2017 година

Продолживме  со мотото ЉУБОВ.
“Силно ќе ги отвориме очите на ДУШАТА и преку НАРЦИСОТ ќе ја споделиме ЉУБОВТА .

Љубов за НАРЦИСОТ, Љубов за УБАВИНИТЕ, Љубов за ЖИВОТОТ, Љубов за ЧОВЕКОТ.“

25 Мај 2018 година

Мото  ЛАЗОРОСКА ТОРБА НА ИДНИНАТА – да ги ставиме во заедничка торбичка сите наши знаења,  обичаи, традиција,  искуства, вештини и ресурси во функција на зачувувавање  и унапредување на природната убавина, културното наследство, поддршка и зајакнување на семејните вредности , унапредување на дијалогот и заемното разбирање меѓу луѓето од различни нациноналости и етникуми, религии, култури и цивилизации, заштита на опкружувањето и учество во поддршка и развој на одржливиот развој, развој на туризмот, поттикнување и зачувување на старите занаети и нивно искористување како потенцијална туристичка атракција се со цел  осигурување на нашата иднина. 

25 Мај 2019 година

Оваа година се одбележавме јубилејни  5 години од Фестивалот на Нарцисот – Лазарполе Цути. На 25 мај 2019 година ја одбележавме манифестацијата која што оваа  се реализираше под мотото КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – ЛАЗОРОСКА НОСИЈА

Културно наследство

Културното наследство е наследство на физички артефакти и нематеријални атрибути на група или општество кое е наследено од минатите генерации. Не постои директен извор на културно наследство, туку збир на атрибути и артефакти помага да се создаде слика за тоа што е нашата култура и како треба да продолжи да се развива.

Заштита на животна средина

Заштитата на нашата животна средина се однесува на процесот на одржување на физичкото опкружување кое нè опкружува во нашиот животен простор. Заштитата на нашата животна средина е од суштинско значење затоа што ни овозможува да ги извршуваме секојдневните активности, безбедно и ефикасно, во физичкиот простор во кој сме опкружени секој ден. Нашата животна средина ја одржуваат поединци, организации и влади, а нивните цели се да се зачуваат природните ресурси и постоечката природна средина и, каде што е можно, да се поправи штетата и обратните трендови. Без заштита на нашата животна средина, нашето општество многу лесно може да стане дисфункционално и неодржливо, бидејќи ќе биде тешко да се добијат неопходните природни ресурси, како и да се извршуваат задачи кои се неопходни за нашето постоење.

Развој на средина

Развојот на средина која ги поттикнува партнерствата и простор за живеење на граѓаните, инаку позната како развој на заедницата, е од суштинско значење, бидејќи дозволува колективна акција за генерирање на решенија за заедничките проблеми. Развојот на заедницата честопати се однесува на практиките на граѓанските лидери, активисти, граѓани и професионалци за подобрување на различните аспекти на заедниците, со цел подобрување на општеството. Некои од аспектите кои развојот на заедницата може да ги подобри вклучуваат: демократија, одржлив развој, права, економски можности, еднаквост и социјална правда. Без развој на заедницата, би било многу тешко да се има функционална, ефикасна и праведна животна средина за сите граѓани што живеат на дофат дека политиките влијаат

Престојни настани

25

May
2019

Денови на нарцисот – Лазарополе цути

Видете повеќе